Mateřství jako ze škatulky

Dokáže nÄ›kdo definovat, která žena je opravdu dobrou matkou? Je to ta, která zůstane s dítÄ›tem celé tÅ™i nebo čtyÅ™i roky doma a poté pracuje pouze na částečný úvazek, aby ho stihla vodit na kroužky a včas vyzvedávat? Nebo to může být ta, která jde po pár mÄ›sících zpátky do práce …

Vylepšete vašim dětský pokoj a zařiďte relaxační koutek

DÄ›tský pokoj je místo, kde tráví vÅ¡echny holky i kluci podstatnou část dne, aÅ¥ už spánkem, hraním, dovádÄ›ním nebo také učením, přípravou do Å¡koly a psaním úkolů. Proto je důležité zařídit a vybavit ho vším potÅ™ebným tak, aby vyhovoval potÅ™ebám jeho obyvatel a aby se v nÄ›m pÅ™edevším cítili co nejlépe …

Náročná péče o děti

Každý, kdo má dÄ›ti, ví, jak velmi je náročná péče o dÄ›ti. DÄ›ti nám pÅ™inášejí mnoho radostí, ale na stranÄ› druhé, také celou Å™adu starostí, které nás dokáží opravdu vydatnÄ› vyvést z rovnováhy. ZvláštÄ› pak, když dÄ›ti začnou mít kázeňské problémy. Jak tyto problémy Å™eÅ¡it to je otázka, která vyvolává diskuzi …

Volný čas dětí a zájmové kroužky

V poslední dobÄ› jsou lidé často ve spÄ›chu a nestíhají, jsou zavaleni pracovními povinnostmi, proto dÄ›ti kolikrát končí u počítače nebo tabletu. To je ovÅ¡em velká chyba, protože to k jejich rozvoji moc nepÅ™ispÄ›je. NehledÄ› na to, že dÄ›ti zkrátka pohyb, obzvláštÄ› na čerstvém vzduchu, potÅ™ebují. ZajistÄ›te vaÅ¡im dÄ›tem smysluplné trávení jejich …

Hračky, které rozvíjejí osobnost i motoriku dítěte

Už od útlého vÄ›ku můžete pÅ™ispÄ›t k jak k psychickému, tak i k fyzickému rozvoji vaÅ¡eho dítÄ›te, a to pořízením vhodných hraček, které vaÅ¡emu děťátku nÄ›co dají a budou mu přínosem.  Důležitý je pÅ™edevším rozvoj jemné i hrubé motoriky. Pro nejmenší jsou vhodné barevné hračky, které rozvíjejí zrakové vnímání, doplnÄ›né tÅ™eba o Å¡ustící …

Jak podpořit imunitu vašeho dítěte

Podporovat imunitu dítÄ›te podpůrnými prostÅ™edky není na Å¡kodu v Å¾Ã¡dném vÄ›ku. ObzvláštÄ› žádoucí je to ale pÅ™ed a pÅ™i nástupu dítÄ›te do mateÅ™ské Å¡koly, aby se mohlo snáze vypořádat s nachlazením a nemocemi, kterým se bohužel ze začátku nejspíše nevyhne. KromÄ› dostatečného přísunu ovoce a zeleniny je také velice důležitý vitamín D, …

Vánoční tvoÅ™ení pro rodiče s dÄ›tmi

DÄ›ti jsou pÅ™ed Vánocemi vÄ›tÅ¡inou netrpÄ›livé, protože se nemohou dočkat Ježíška. V prosinci bývají velice často nejhodnÄ›jší z celého roku. Jsou plni očekávání a nadÄ›je, co pod stromečkem letos najdou. ZpříjemnÄ›te si čekání na Ježíška takovým vánočním tvoÅ™ením. Můžete vyrobit opravdu kouzelné dekorace, které nemusí sloužit pouze k ozdobení dÄ›tského pokojíčku, ale celého …