Internet jako věrný pomocník

Velmi často se stává, že do práce nebo do Å¡koly dostanete za úkol vytvoÅ™it prezentaci na téma, o kterém víte opravdu málo. V horším případÄ› nevíte téměř nic. V dneÅ¡ní dobÄ› nemusíte ihned malovat čerta na zeď. Sepsali jsme pro Vás pár tipů a triků, které Vás dovedou ke kvalitní prezentaci!

prezentace u tabule
Téma

Pokud o tématu moc nevíte, je dobré se radÄ›ji domluvit, že udÄ›láte prezentaci na nÄ›co jiného. Pokud ale Váš nadřízený nebo profesor nedá jinak, musíte si o daném tématu hodnÄ› načíst. Důležité je čerpat z co nejvíce zdrojů. Tyto zdroje by mÄ›ly být ověřené. RozhodnÄ› by to nemÄ›ly být velmi zvláštnÄ› vyhlížející webové stránky. Dobré je zvolit odbornou literaturu, odborné webové stránky ale i živé osobnosti, které Vám sdÄ›lí osobní zkuÅ¡enosti.

Marketing, tým, úspěch..
Zpracování je klíč k ÃºspÄ›chu

Jestliže máte téma vybrané téma nastudované, vrhneme se na vzhledovou stránku vÄ›ci. Prezentace by mÄ›la být esteticky v pořádku, to znamená, že by si lidé, kterým bude promítnuta (potencionální posluchači), mÄ›li dokázat pÅ™ečíst text. Volte radÄ›ji kontrastnÄ›jší barvy co se týče barvy písma a pozadí prezentace. Nedoporučujeme volit písmo menší jak 24 bodů. VÄ›ty piÅ¡te samozÅ™ejmÄ› heslovitÄ›. Sáhodlouhé romány nikdo číst nebude a velmi brzy ztratí pozornost VaÅ¡ich posluchačů.

Pokud se rozhodnete vložit do Vaší prezentace obrázky, čerpejte ze zdrojů, kde je jejich zkopírování legální. Jsou jimi například pixabay.com či wikimedia.com. V případÄ›, že použijte vlastní fotodokumentaci, mÄ›jte na pamÄ›ti, že fotografie by mÄ›ly být kvalitní. Mohou totiž velmi lehce zkazit celkový dojem z prezentace.
Prezentace by neměla být příliš dlouhá a ani příliš krátká. Nepoužívejte ozdobné písmo či šílené barevné kombinace, vyvarujte se nespisovným termínům a nepřesným údajům. Zdroje pečlivě odcitujte pomocí stránky Citace.com.


Vystupování

Asi nejdůležitÄ›jší bod a obrovská součást kvalitní prezentace. Váš výstup bude to, co si posluchači zapamatují nejvíc, nikdy to nebudou čísla či datace. Proto si doma pečlivÄ› celou prezentaci zkuste nanečisto odprezentovat. KlidnÄ› poproste známé či nÄ›koho z rodiny, aby Vám na chvíli nasimuloval posluchače a následnÄ› Vám Váš výstup zhodnotil. Teprve tehdy sami poznáte, zda tématu rozumíte nebo ne. Buďte pÅ™ipraveni i na otázky, které po skončení Vaší prezentace mohou být položeny. Sami si také můžete na posledním slidu pÅ™ipravit pro posluchače pár otázek, kterými si ověříte, jestli dávali pozor.

Internet jako věrný pomocník
3 (60%)1