Máte úzkostné stavy? Zažeňte je bylinkami

Skutečná deprese neodezní po pár dnech, kdy se cítíte mizernÄ›. Zpravidla trvá nÄ›kolik týdnů, a doprovází ji typické příznaky, jako je úzkost, únava, osamÄ›lost, obviňování sebe samého, poruchy koncentrace, případnÄ› hnÄ›v a agresivita. Deprese by se mÄ›ly léčit pomocí odborníka. CO JSOU TO DEPRESE 1)      Na počátku každé deprese je …

Pomocník do každé rodiny

Snad každá domácnost vlastní vysavač. Hospodyňkám ani nemusím říkat, jaký je to pocit zapnout přístroj, začít uklízet a najednou zjistit, že se nic nedÄ›je. Vysavač Å¡patnÄ› táhne a nevysává. Po otevÅ™ení víka zjistíme ihned závadu. Plný sáček. Tak to není žádný problém. Plný vyndáme, vložíme nový a můžeme pokračovat. PÅ™iznejme …

Stop kabelům

Máte zahrádku, na které jste se rozhodli vytvoÅ™it menší zázemí pro rodinný odpočinek? Krásný nápad s vysnÄ›ným grilem, vonící klobásou a zlatavým mokem. VaÅ¡e fantazie se začíná rozÅ¡iÅ™ovat na malý altánek, aby bylo kam se schovat. Najednou se váš začne rozplývat. Je tady menší problém. NapÅ™ed se musí provést nÄ›jaké úpravy, …

Zdravé fritování

Pohled na krásnÄ› kÅ™upavé, zlatavé hranolky ve vás vyvolá touhu po zakousnutí. ChuÅ¥ové buňky se začínají bouÅ™it a volat: „to chceme, na to máme chuÅ¥.“ TÄ›lo se staví do obranné pozice, pÅ™ece tolik tuku, to ani náhodou. Co teď? Kdo zvítÄ›zí? Mezi moderní vynález patří horkovzduÅ¡ný fritovací hrnec. Je skutečnou …

Jak podpořit imunitu vašeho dítěte

Podporovat imunitu dítÄ›te podpůrnými prostÅ™edky není na Å¡kodu v Å¾Ã¡dném vÄ›ku. ObzvláštÄ› žádoucí je to ale pÅ™ed a pÅ™i nástupu dítÄ›te do mateÅ™ské Å¡koly, aby se mohlo snáze vypořádat s nachlazením a nemocemi, kterým se bohužel ze začátku nejspíše nevyhne. KromÄ› dostatečného přísunu ovoce a zeleniny je také velice důležitý vitamín D, …

Hračky, které rozvíjejí osobnost i motoriku dítěte

Už od útlého vÄ›ku můžete pÅ™ispÄ›t k jak k psychickému, tak i k fyzickému rozvoji vaÅ¡eho dítÄ›te, a to pořízením vhodných hraček, které vaÅ¡emu děťátku nÄ›co dají a budou mu přínosem.  Důležitý je pÅ™edevším rozvoj jemné i hrubé motoriky. Pro nejmenší jsou vhodné barevné hračky, které rozvíjejí zrakové vnímání, doplnÄ›né tÅ™eba o Å¡ustící …

Volný čas dětí a zájmové kroužky

V poslední dobÄ› jsou lidé často ve spÄ›chu a nestíhají, jsou zavaleni pracovními povinnostmi, proto dÄ›ti kolikrát končí u počítače nebo tabletu. To je ovÅ¡em velká chyba, protože to k jejich rozvoji moc nepÅ™ispÄ›je. NehledÄ› na to, že dÄ›ti zkrátka pohyb, obzvláštÄ› na čerstvém vzduchu, potÅ™ebují. ZajistÄ›te vaÅ¡im dÄ›tem smysluplné trávení jejich …

Egypt je víc než jenom Sfinga a Cheopsova pyramida

Dávné kultury pocházejí právÄ› odtud. O EgyptÄ› mluví Korán, Tóra i Bible a starobylé civilizace nám zde zanechaly stovky ba tisíce památek. Ale to není vÅ¡echno. Nezapomínejme na zdejší nynÄ›jší kulturu, nezapomínejme na tajemno a atmosféru, kterou Egypt vytvářel na svém území po tisíciletí. –          Dovolená v EgyptÄ› SamozÅ™ejmÄ› zde najdete …

Království Tavolara je plné vybrané gastronomie

NajdÄ›te si mapu Evropy, a tam v oblasti StÅ™edozemního moÅ™e najdÄ›te Itálii. PrávÄ› v Tyrhénském moÅ™i poblíž Itálie naleznete ostrůvek Tavolara – nejmenší království na svÄ›tÄ›, kde nenajdete doslova ani silnici. ·         Nejlepší gastronomické zařízení na svÄ›tÄ› Zatímco Hrabalův hlavní hrdina mohl Obsluhovat Anglického krále, pokud se vy vydáte do království Tavolara, …