Hračky, které rozvíjejí osobnost i motoriku dítěte

Už od útlého vÄ›ku můžete pÅ™ispÄ›t k jak k psychickému, tak i k fyzickému rozvoji vaÅ¡eho dítÄ›te, a to pořízením vhodných hraček, které vaÅ¡emu děťátku nÄ›co dají a budou mu přínosem.  Důležitý je pÅ™edevším rozvoj jemné i hrubé motoriky. Pro nejmenší jsou vhodné barevné hračky, které rozvíjejí zrakové vnímání, doplnÄ›né tÅ™eba o Å¡ustící nebo pískací část pro rozvoj sluchu. Takové hračky nejmenší miminka zaujmou a ta se začnou více zajímat o své okolí.
hrátky s Lego duplem
Hračky s prvky montessori
Jestliže chcete vašemu dítěti dopřát opravdu kvalitní a rozvojové hračky, pak jsou vhodné tzv. montessori hračky, které podpoří tvořivost a osobnostní vývoj dítěte. Takovéto typy hraček jsou rozdělené do věkových kategorií.
vláčkodráha v knihovně
Pro dÄ›ti, které se chystají do Å¡kolky jsou vhodné montessori hračky, které zábavnou formou dítÄ› naučí barvy, tÅ™eba formou pÅ™iÅ™azování pÅ™edmÄ›tů ke konkrétním barvám. Dále se také naučí rozeznávat základní tvary, poznávat zvířátka, čísla a další užitečné vÄ›ci, které potÅ™ebuje ke svému fyzickému i mentálnímu vývoji. Pro starší dÄ›ti, které už s jistotou chodí pak můžete pořídit tÅ™eba různé pomůcky na balanc, které jim pomohou získat vÄ›tší jistotu v pohybových aktivitách. Investujte do kvalitních hraček, které vaÅ¡e dítÄ› budou rozvíjet a dají mu prostor poznat a naučit se spoustu nových vÄ›cí zábavnou formou. DítÄ› tak bude lépe pÅ™ipraveno na vstup do mateÅ™ské nebo následnÄ› základní Å¡koly.
batole na podlaze při hře
Montessori hračky, to jsou hračky, které mají budoucnost. Jsou vhodné jak pro miminka, tak i pro vÄ›tší dÄ›ti i pro pÅ™edÅ¡koláky. Každému dítÄ›ti podle jeho vÄ›ku nabídnou možnosti k jeho rozvoji, sebepoznání, zlepší mu tvoÅ™ivost, jemnou a hrubou motoriku a také prohloubí jeho znalosti a dovednosti, které pak může dále využít. Zábavné a výukové hračky s prvky montessori zaujmou dÄ›ti každého vÄ›ku.

Hračky, které rozvíjejí osobnost i motoriku dítěte
5 (100%)1