Tiskněte levně a kreativně

Když máte volné odpoledne a Vaše děti se nudí
Každá máma to zná. Když se dÄ›ti nudí, nejenže Vám neustále stojí za zády a koukají pÅ™es rameno, ale často dokážou vyvádÄ›t nepřístojnosti, které by je v plném pracovním nasazení nemÄ›ly možnost napadnout. NudÄ› u malých dÄ›tí je tak lepší pÅ™edcházet než se následnÄ› snažit o nápravu vzniklých Å¡kod na majetku, případnÄ› na zdraví.
sklizeň brambor
AÅ¥ už je Váš postoj k výchovÄ› jakýkoli, jistÄ› se tedy také Vám jednou pÅ™ihodí, že bude za náplň volného času svých potomků odpovídat právÄ› Vy sami. Pro podobné příležitosti pro Vás máme návrh na zábavnou a zároveň kreativní činnost, která podpoří kooperaci rodičů s dÄ›tmi a malým dopÅ™eje kvalitní program například pro jejich dlouhé nedÄ›lní odpoledne.
 
PÅ™edstavte jim zábavu z dob vlastního dÄ›tství
Když už nevíte kudy, vždy existuje možnost „sáhnout“ do své pamÄ›ti a vlastní zážitků z dÄ›tství, ačkoli to se Vám již ve VaÅ¡em vÄ›ku může zdát na hony vzdáleným.
Jen málokteré české dítÄ› nezažilo možnost hrát si s podomácku vyrobenými tiskátky, pro jejich vytvoÅ™ení pÅ™edstavují hlavní suroviny docela obyčejné brambory. Uvidíte, že také vaší drobotinÄ› (pokud jeÅ¡tÄ› nemÄ›la možnost vstoupit do období pubertálního vzdoru) se bude nakládání s podobnými hravými tiskátky zamlouvat a dokáže je zabavit na dlouhé hodiny.
 razítko z brambory
Téměř zdarma a bez zbytečných nákupů
VÄ›tÅ¡ina zábav a volnočasových aktivit pro dÄ›ti vyžaduje od rodičů nikoli pouze jejich čas a pozornost, ale také nemalý finanční výdaj, který pak mohou pociÅ¥ovat v rodinném rozpočtu. Pro výrobu bramborových tiskátek a jejich další uplatnÄ›ní Vám postačí pouze tÅ™i základní pomůcky – brambory, papír a tempery či jiné barvy vhodné pro dÄ›ti. V kuchyni pak již jen naleznÄ›te vhodný nůž a můžete začít.

Postup výroby potÅ™ebného tiskátka je velice snadný: VezmÄ›te bramboru, rozříznÄ›te ji v půli a do ploché části na obou polovinách pak nožem vyÅ™ežte požadovaný tvar (srdíčko, kolečko, automobil či cokoli jiného, co si dokážete pÅ™edstavit). DÄ›tem rozmíchejte barvu v troÅ¡e vody, případnÄ› jim můžete dát do ruky i Å¡tÄ›tec pro samostatné nanášení jednotlivých odstínů, a nechte je, aby Vámi vyrobené tvary tiskátek pÅ™enášely na pÅ™edem pÅ™ipravený papír.

Tiskněte levně a kreativně
Ohodnoťte příspěvek