Šťastný single

Označit muže, který žije sám, za starého mládence, už se v dneÅ¡ní dobÄ› nenosí. StejnÄ› tak žena, která není vdaná, už dávno není starou pannou.
Dnes jsou lidé single.Je jim dvacet, tÅ™icet a jsou sami. Proč si vybrali tento životní styl? Z mnoha různých důvodů.
a)     Manželství, a s tím spojené závazky, je nelákají.
b)    ChtÄ›jí vést svůj život naprosto jiným smÄ›rem.
dobře vypadající mladý muž
Pokud není příčina, vyhledávání samoty, spojená s nÄ›jakým psychickým nebo jiným problémem a je to opravdu svobodné rozhodnutí, mají tito lidé, vÄ›tÅ¡inou, společné rysy
–         jsou ekonomicky nezávislí – vÄ›dí, že si dokáží obstarat tolik prostÅ™edků, aby nemuseli nikoho potÅ™ebovat
–         žijí bez druha nebo družky– pÅ™edstava, že by museli doma stále o nÄ›koho „zakopávat“, je pro nÄ› nepÅ™edstavitelná
–         nemají žádnou zásadní vizi do budoucna– žijí teď a důležitá je pro nÄ› hlavnÄ› svoboda.

sebevědomá žena
Celý život sám?

Bylo by omylem si myslet, že single nevyhledávají společnost opačného pohlaví. Nejsou asexuální. Proto navazují vztahy se ženatým mužem nebo vdanou ženou. Tam není nebezpečí, že by byli tlačeni do závazku.

Najdou si stejně založeného partnera, se kterým vedou volný vztah.
·        Podle jedné studie, mají k tomuto způsobu života, nejblíže ženy, které dosáhly vyššího vzdÄ›lání a vybudovaly si skvÄ›lou kariéru.
–         Je jim jasné, že rodina by je brzdila.
·        U mužů výše společenského postavení nehraje, až tak významnou, roli.
–         Tam jde hlavnÄ› o tu svobodu.
komunikace s druhými
Mezi kategorii single, se počítají lidé od pÄ›tadvaceti, do čtyÅ™iceti let.Kam tedy spadají potom? Do kategorie osamÄ›lých duší? Tento problém už mi ta studie nevysvÄ›tlila. Každý človÄ›k má určitÄ› nezvratné právo o svém životÄ› rozhodovat sám. Zajímalo by mÄ›, kolik lidí, po té čtyÅ™icítce, svého rozhodnutí lituje. Nechybí jim, v pozdÄ›jším, vÄ›ku rodina? Muži to mají asi maličko snazší. Pokud svého rozhodnutí zalitují, příroda k nim je shovívavÄ›jší.

Šťastný single
Ohodnoťte příspěvek