Náročná péče o děti

Každý, kdo má děti, ví, jak velmi je náročná péče o děti. Děti nám přinášejí mnoho radostí, ale na straně druhé, také celou řadu starostí, které nás dokáží opravdu vydatně vyvést z rovnováhy.

smutný šašek

Zvláště pak, když děti začnou mít kázeňské problémy. Jak tyto problémy řešit to je otázka, která vyvolává diskuzi na téma, jak trestat.
Jenomže je třeba si uvědomit, že tresty působí velmi demotivujícím vlivem a mají na dětskou psychiku velmi negativní vliv. Bez ohledu na to, zda se jedná o tresty mírné či spíše drsnější.

úsměv dítěte

Více chválit a mluvit

  • Pochvala je víc než důležitá. Pedagogové se shodují v tom, že děti je především třeba chválit. Je to pozitivní motivace a z hlediska zdravého vývoje je určitě více žádoucí, když dítě vykonává určité výkony dobrovolně a ochotně než ze strachu před trestem. To jen dává vznik neurotickým problémům v dospělosti.
  • Jen pochvala nestačí. Ovšem samozřejmě jen s pochvalami to nevytrhnete. Je velmi důležité se dětem věnovat a komunikovat s nimi. Určitě se každý z nás chytí za nos. Kdy jste se svými dětmi mluvili jako rovný s rovným? Samozřejmě platí určitá rodičovská hierarchie, kdy je jasně daný vztah rodič – dítě, ale to neznamená, že byste v určitých situacích nemohli nastolit vztah spíše kamarádský. I v životě probíhá lidská komunikace v různých rovinách a je to zcela přirozené.
  • Když chybí komunikace. Velmi často začínají kázeňské problémy tam, kde chybí komunikace. A to i v případě hyperaktivních dětí, tam jsou požadavky na komunikaci ještě naléhavější.
  • Kvalitní komunikace, lepší život. Naučte se s dětmi komunikovat a naučte své děti sdílet s Vámi to, co je trápí i těší. Je to velmi důležitá průprava do života. Pokud dítě kvalitně komunikuje s rodiči, bude úspěšné v tomto ohledu také v životě.

šťastná rodina

Zajímavý článek na toto téma najdete například také zde: