Pivní pupek: fenomén českého společenství

Podle výzkumu z roku 2015 se v současné dobÄ› potýká s nadváhou až obezitou pÅ™ibližnÄ› čtyÅ™icet pÄ›t procent obyvatel ÄŒeské republiky. Nadváhou trpí o téměř tÅ™ináct procent více mužů než žen, avÅ¡ak muži tento fakt nevidí jako problém. Ale nadváha i obezita jsou problém, který by se nemÄ›l podceňovat, protože s sebou nese velmi výrazná zdravotní rizika.
pivní břicho u muže
Jakým zdravotním problémům můžou majitelé pivního břicha čelit?
1.       Máte vÄ›tší sklon k demenci
Jestliže vlastníte pivní pÅ™evis od prsních svalů dolů, nejspíš byste mÄ›li vÄ›dÄ›t, že nemáte na co být pyÅ¡ní. U nás je to sice běžné, že i muži mají kÅ™ivky, ovÅ¡em není to nic, co by mÄ›l mít každý muž nebo každý správný chlap. Pokud máte nadváhu, mÄ›li byste si dávat velký pozor na to, jak se projevuje vaÅ¡e mentální zdraví. Už od roku 2009 víme, že lidé s vÄ›tším obvodem pasu mají také vÄ›tší sklon k mentálním poruchám, ale také k poruchám osobnosti. Jsou celkem dva a půl krát více ohroženi demencí než lidé s normální váhou.

MomentálnÄ› je v EvropÄ› asi každý dvacátý človÄ›k ve vÄ›ku nad Å¡edesát let zasažen demencí a vÄ›dci prokázali souvislost mezi tukem ukládaným v dutinÄ› bÅ™iÅ¡ní a touto nemocí. BÅ™iÅ¡ní tuk totiž produkuje Å¡patné hormony, které mají negativní vliv na náš mozek.

2.       Nemoci srdce a kardiovaskulárního systému
Srdeční chorobÄ› doopravdy stačí to, že máte nadváhu. V případÄ› mužů je toto onemocnÄ›ní vyšší než u žen. Pokud se váš tuk ukládá v bÅ™iÅ¡e, existuje až tÅ™iceti procentní riziko, že budete postiženi nÄ›kterou srdeční nemocí.
pití piva při západu slunce
3.       Strašák obézních lidí: cukrovka
Pokud patříte mezi pÄ›stitele pivního bÅ™icha, vÄ›zte, že s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností se stanete terčem pro diabetes.Série výzkumů Kalifornské státní univerzity prokázala spojitost mezi ukládáním tuku v tÄ›le a onemocnÄ›ním diabetem druhého typu. Nejspíš toto riziko souvisí s ukládáním lipidů v tÄ›le, které mají za následek inzulinovou rezistenci.

Pivní pupek: fenomén českého společenství
Ohodnoťte příspěvek