Děti na trampolíně

Názor na trampolíny mezi lidmi není jednotný. Stále jde víceméně o dva protichůdné tábory, jeden souhlasný a druhý odporující. Odpůrci však bývají nedostatečně informováni a nemají osobní zkušenosti z pohybu na zabezpečeném náčiní. Jednotní nejsou dokonce ani lékaři, a to i přesto, že znají zdravotní přínos skákání na odrazové ploše. Jde spíše o to, že se obávají těžkých úrazů u nekvalitních výrobků, nebo při pohybu větší skupiny osob, případně s absencí ochranné sítě.
skákající kluci

Potíže s usínáním – většina dětí nerada ulehá do postýlek, vyžaduje pohádku před spaním, anebo nemůže z nejrůznějších důvodů usnout. Pokud jsou vaše ratolesti večer rozmrzelé, dopřejte jim tento jedinečný pohyb. Stačí pouhá čtvrthodinka, a pokud nám nevěříte, vyzkoušejte to sami na sobě.

Endorfiny – hormony štěstí vyplavované po tělesném pohybu. U dětí je nesmírně důležitá pohybová aktivita, neboť podporuje tělesný vývoj, správné zakřivení páteře a činnost kloubů, a zároveň i psychické uvolnění. Je známo, že jsou dnes žáci ve školách nadměrně přetěžováni, v průběhu výuky dochází k vylučování adrenalinu, což je pochopitelně nežádoucí jev. Adrenalin je totiž zvláště pro děti škodlivý, je to chemická látka, která se vylučuje v případě jevu tzv. „bojuj nebo uteč“, což by mělo být pouze ve výjimečných případech, nikoli den co den. Mimochodem, počítačové hry také zvyšují hladinu adrenalinu ve značné míře, a tak je každý i sebemenší pohyb pro děti nesmírně žádoucí.

Sebevědomí – Toto náčiní podporuje koordinaci pohybů, pružnost, obratnost a postupně lze zařadit do sestavy náročnější cviky. Tím se zvyšuje sebevědomí, důvěra ve vlastní síly a schopnosti a z dětí se stávají sebevědomé bytosti. A čím větší nezávislost na virtuálních počítačových hrách a smartphonech, tím lépe.
radostný skok

Rovnováha – Podobně jako cyklistika v náročném terénu a sjezdové lyžování, tak i trampolína zvyšuje schopnost udržet rovnováhu, pracovat s těžištěm těla a pohybovat se v prostoru. Dříve bylo zvykem pobíhat často v lese, skákat po pařezech, lézt po stromech a po větvích a díky tomu byli také lidé mnohem více fyzicky zdatní.