Matriarchát v Å™Ã­Å¡i zvířat

NÄ›kdy se může zdát, že se příroda tak trochu spletla, nebo že byla v den, kdy stvoÅ™ila nÄ›jakého živočicha, asi mírnÄ› unavená.
o   Tak se to může jevit i v případÄ› moÅ™ského koníčka.
mořský koník
Tento zajímavý tvor má, oproti jiným z Å™Ã­Å¡e zvířat, nÄ›kolik zajímavých odliÅ¡ností.
·        Samička je vÄ›tší, dorůstá až osmnácti centimetrů.
–         Sameček se musí spokojit se svými Å¡estnácti.
·        Sameček má v pÅ™ední části bÅ™icha úložný vak.  
–         Samička ho nemá, protože ho na nic nepotÅ™ebuje. Po oplodnÄ›ní, samička odevzdá vajíčka samečkovi a víc se o jejich osud nestará.

Sameček uschová své potomstvo do vaku a trpÄ›livÄ› čeká,až se z dvoumilimetrových vajíček stanou dvanáctimilimetroví koníčci. To trvá tÅ™i až pÄ›t týdnů a tím také jeho péče končí. Koníčci jsou, po rozplavání, zcela samostatní.

Když se nedá sníst, tak ho usušíme

Co je oběma pohlavím společné, jsou malá očka, kterými dokáží otáčet do stran, nezávisle na sobě. Je to od přírody docela prozíravé.
·        MoÅ™ský koníček toho totiž za život mnoho nenaplave.
·        VÄ›tÅ¡inu svého bytí je ocáskem pÅ™ichycen k nÄ›jaké rostlinÄ› a čeká na ty povÄ›stné holuby.
·        ProstÄ› tu jen tak spočívá a filtruje vodu, která mu pÅ™ináší plankton a drobné korýše.

Jeho zelené nebo nahnědlé tělíčko, je pokryto kostěnými destičkami, kterých bývá kolem padesáti.

Má tak trochu štěstí a trochu smůly.
Å tÄ›stí– není loven pro maso. Asi bychom si moc nepochutnali.
Smůla– jeho zajímavý vzhled využívají prodejci suvenýrů. Prodávají ho suÅ¡eného. To mi pÅ™ipadá, tak trochu, surové. Nechat ho uschnout na slunci.
Jestliže byste ho chtěli spatřit (živého),stačí si udělat dovolenou u moře
·        StÅ™edozemního
·        ÄŒerného
·        Severního 
Nebo
·        Kanárských ostrovech
·        MadeiÅ™e
·        pobÅ™eží Irska.
mořský koníci
Kde ho vÅ¡ak rozhodnÄ› nechytejte, jsou moÅ™ské mÄ›lčiny ve Francii a Portugalsku. Tam je zapsán v ÄŒervené knize.

Matriarchát v Å™Ã­Å¡i zvířat
Ohodnoťte příspěvek