Muži se za problémy s prostatou často stydí

Pro muže asi není nic horšího, než když ho v noci často vytáhne z postele pocit potÅ™eby dojít si na toaletu. I když potÅ™eba vymočit se je tak intenzivní, na záchodÄ› ho pÅ™ekvapí pouze slabý proud moči a neustálý pocit nevyprázdnÄ›ného mÄ›chýře. Muži jsou tvrďáci, a tak se za své problémy často …

Pivní pupek: fenomén českého společenství

Podle výzkumu z roku 2015 se v současné dobÄ› potýká s nadváhou až obezitou pÅ™ibližnÄ› čtyÅ™icet pÄ›t procent obyvatel ÄŒeské republiky. Nadváhou trpí o téměř tÅ™ináct procent více mužů než žen, avÅ¡ak muži tento fakt nevidí jako problém. Ale nadváha i obezita jsou problém, který by se nemÄ›l podceňovat, protože s sebou nese velmi …

Vztahy: kdy vašemu svazku hrozí rozvod

·         Absurdní chování ÚplnÄ› nejvyšší Å¡anci na rozvod máte, pokud se začnete chovat k sobÄ› vzájemnÄ› podivnÄ›, jinak než dosud. Máte vysoké nároky, máte pocit, že se proti vám manželka spikla spolu s celým svÄ›tem, máte syndrom vyhoÅ™ení, nebo jste chytili druhou mízu. Absurdní chování a divné nálady jsou příčinou celých čtyÅ™iceti …

Co se s tÄ›lem dÄ›je pro prohýřené noci plné alkoholu

–          Úmorná bolest hlavy –          Vysoké pocení –          Dehydratace –          Zvracení –          Pocit nauzei –          Slabost –          Sucho v Ãºstech –          Dehydratace Toto jsou příznaky „rána poté“, které vÅ¡ichni známe, ale vÄ›tÅ¡inou na to nemyslíme, když celou noc doslova hýříme alkoholem. Čím více ho máme v krvi, tím se zvyÅ¡uje pocit neprůstÅ™elnosti. …

We know what you need

Each person finds different entertainment and different view to his life. We know that each our customer is different and he needs something special. That´s reason, why we decided to offer you special procedures, where you can only relax, but herewith there is little bit adrenalin and big excitements, so …