Dítě půjde do školky. Zatíží školkovné váš rodinný rozpočet?

Nástup do Å¡kolky může být pro nÄ›které dÄ›ti velmi náročný. Musejí si zvyknout na paní učitelku, na kolektiv (zatím) cizích dÄ›tí, na určitý režim, který bude potÅ™eba dodržovat, na odloučení od mámy… Co ale znamená nástup do Å¡kolky pro rodiče? Také naprostou zmÄ›nu. Tak jak si dítÄ› zvyká na odloučení od rodičů, rodiče si budou muset zvyknout na odloučení od dítÄ›te.
malý chlapec ve školce
Nástup do Å¡kolky vÅ¡ak bude znamenat také určité výdaje. V srpnu budete muset pravdÄ›podobnÄ› nakoupit do Å¡kolky oblečení. Bude se jednat zejména o trička, tepláky, pyžamka, pro holčičky sukýnky, Å¡usťákové soupravy na ven. SamozÅ™ejmÄ› dále papučky, boty a gumáky. Najednou dítÄ› tedy potÅ™ebuje mnohem více vÄ›ci. A to máte teprve podzim, co potom až bude zima? Když si to tak vezmeme, co se týče tÅ™eba tÄ›ch bot, musíte mít v podstatÄ› troje boty – jedny pÄ›kné do mÄ›sta, jedny na lítání na zahradu doma a jedny na zahradu do Å¡kolky. To už je celkem dost. VÄ›ci je potom dobré rozdÄ›lit na ty, co budou jen do Å¡kolky a ty, co budou jen na doma. Aby se potom nestalo, že vám dítÄ› ničí trička doma a vy musíte do Å¡kolky kupovat pořád nové. Jde o to, udÄ›lat si v tom nÄ›jaký systém, aÅ¥ toho nemáte zbytečnÄ› moc, ale také aÅ¥ nemusíte pořád nÄ›co dokupovat. KromÄ› oblečení je potÅ™eba koupit také kartáček na zuby, zubní pastu a vÄ›tÅ¡inou nÄ›jaké kapesníčky.
dětské hřiště u školky
Od září je potom dále nutné nastavit nejlépe trvalý příkaz na placení Å¡kolkovného a stravného. VÄ›tÅ¡inou se tato částka pohybuje okolo 1000 Kč mÄ›síčnÄ›. Tímto se vám tedy samozÅ™ejmÄ› navýší mÄ›síční výdaje. V průbÄ›hu roku potom ale mohou pÅ™ijít další položky – focení, pÅ™edstavení, divadlo, kino, besídka, výlet…

Když si to ale vezmeme, znamená to opravdu tak velké navýšení vaÅ¡ich výdajů? VždyÅ¥ to není tak dávno, co jste kupovali plínky, sunar nebo jinou kojeneckou výživu, dÄ›tské piÅ¡koty, pÅ™esnídávky… A to byly pálky. Jakmile u toho je napsané dÄ›tské, je k tomu snad započítaná dÄ›tská pÅ™irážka. Takže ve srovnání se Å¡kolkou, zas tak velké zatížení rodinného rozpočtu by to být nemÄ›lo. A pro dÄ›ti je Å¡kolka naprosto skvÄ›lá, posunou se dál, naučí se spoustu nových vÄ›cí a jsou neustále v kolektivu. Navíc tÅ™eba zmiňované oblečení můžete nakupovat z druhé ruky, stačí mrknout na internet, kde maminky neustále prodávají vÄ›ci po svých dÄ›tech, mnohdy jsou tyto vÄ›ci opravdu ve velmi dobrém stavu, ale jejich cena je naprosto nesrovnatelná s novým zbožím v obchodÄ›.

Dítě půjde do školky. Zatíží školkovné váš rodinný rozpočet?
4 (80%)1